Groepstraining

De groepstraining bestaat uit 8 lessen van 75 minuten. De minimale grote van een groep is vier deelnemers. De maximale grote van een groep is 8 deelnemers. Hierbij hanteer ik vier leeftijdscategorieën:

Basisschool:                                                       Voortgezet onderwijs:

9 & 10 jarigen (groep 5 en 6)                              12, 13 & 14 jaar

11 & 12 jarigen (groep 7 en 8)                             14, 15 & 16 jaar

Procedure Groepstraining

Na aanmelding wordt de deelnemer samen met zijn of haar ouders / verzorgers uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal het intake formulier besproken worden en staan we inhoudelijk stil bij de training. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Pas als aan het eind van dit gesprek besloten wordt dat er daadwerkelijk deelgenomen gaat worden aan de training, gaat het traject daadwerkelijk lopen. De kosten voor het totale traject bedragen 150 euro voor 8 lessen van 75 minuten. Voor aanvang van de eerste les zal een algemene ouder informatie/ instructie bijeenkomst georganiseerd worden. Na vier lessen zal ik telefonisch mijn bevinden aan ouders terugkoppelen, die ik vooraf bespreek met de deelnemer. Als alle deelnemers akkoord gaan, kunnen ouders / verzorgers aanwezig zijn bij het laatste gedeelte van de laatste les waarin wordt afgesloten met een Rots en Water ritueel.

In 2019 heeft de eerste groep Rots en Water voor vrouwen succesvol gedraaid.