Doel

Het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dit doel wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

 

Er wordt gewerkt aan:

Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden.

Het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.