Rots en Water training

Weerbaar worden en sociaal vaardig zijn

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in de leeftijd vanaf vier tot 18 + en wordt ingezet in de begeleiding van kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma dat is ontwikkeld door Freerk Ykema en momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet.

De Rots & Water training kan worden beschouwd als een weerbaarheidstraining en anti-pest training. Maar dan één die zich onderscheidt van andere trainingen. Door zijn meervoudige doelstelling. Maar vooral ook door het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

’Rots’ staat voor stevig staan, kracht voelen en een eigen koers varen. Dit kan kinderen / jongeren helpen om te gaan met onder meer pesterijen en groepsdruk. De Rots staat voor geloven in jezelf, je eigen mening en je eigen standpunt.

’Water’ staat voor in contact met je eigen gevoel en dat van een ander. Bij deze houding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Er wordt gewerkt aan bewustzijn van eigen mening en open staan voor de mening van anderen (kinderen, leerkrachten en ouders).

Doel

Het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dit doel wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

 

Er wordt gewerkt aan:

Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden.

Het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.