Visie

Ik leef en werk vanuit een holistische mensvisie. Holisme komt van het woord ‘Holos’, dat wereld betekent. Holisme is een benadering vanuit het besef dat alles een onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met elkaar is verbonden. Holisme is dus een begrip dat staat voor het zien van samenhangen.

In mijn visie heeft ieder mens, een belangrijke levenstaak te vervullen: het leren omgaan met zichzelf en met de wereld. En dat valt lang niet altijd mee. Het gaat met vallen en opstaan. Het is een hele kunst jezelf te leren kennen, met jezelf te leren omgaan en vervolgens deze eigenheid vast te houden, te bewaren in een steeds veranderende omgeving en (leef) wereld. Om je optimaal te kunnen richten op jouw levenstaak, heb je voldoende levenskracht nodig. Deze levenskracht is opgebouwd uit vitaliteit (levensenergie) en veerkracht (herstellingsvermogen). Levenskunst kent vele vormen en ontstaat door er zelf werk van te maken.