Innerlijk Kompas

Iedereen heeft een belangrijk instrument in bezit om de levenskunst mee te beoefenen, het innerlijk kompas. Niet iedereen is zich hier meer van bewust. Je innerlijk kompas volgens is luisteren naar je diepste stem. Deze ligt besloten achter al je denkbeelden, je oordelen, je angsten en frustraties. Je innerlijk kompas wijst je de weg (terug) naar je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen staat gelijk aan trouw zijn aan jezelf.

Ons innerlijk kompas en onze levenskracht worden voortdurend (door invloeden van buitenaf of binnenuit) op de proef gesteld. Het peil ervan (de balans) wordt bepaald door wat je meemaakt (draaglast) en wat je aan kan (draagkracht). Soms is er lange tijd sprake van balans. Soms slaat de balans na lange tijd of zomaar ineens door. De uitdagingen waar je als mens voor komt te staan heb je immers niet in eigen hand.

Als je uit evenwicht bent of dreigt te raken, ben je soms (tijdelijk) niet in staat je innerlijk kompas te verstaan of te volgen. Het beoefenen van levenskunst en het terugvinden van balans is soms hard werken. En juist daar zie ik mijn taak als coach, begeleider en trainer weggelegd. Om jou te helpen herinneren aan je innerlijk kompas en je te laten ervaren dat je het roer altijd zelf in handen hebt.

Innerlijk Kompas