Kunstzinning Dynamisch Coachen voor Kinderen

juli 2018 gecertificeerd

Omdat ik ervaren heb, dat er in de praktijk zeer veel behoefte aan is, volg ik het komend schooljaar de specialisatie Kunstzinnig Dynamisch coachen voor kinderen, jeugdigen en ouders. De huidige tijd en maatschappij vragen veel van kinderen, jongeren en ouders. Vitaliteit en veerkracht worden behoorlijk op de proef gesteld. Talenten, creativiteit en ons eigen zijn worden onderdrukt. Dit heeft consequenties en gaat ten koste van onze gezondheid en levensvreugde. We raken van onszelf verwijderd, vergeten ons innerlijk kompas en hebben het gevoel te overleven in plaats van te leven. Soms al op heel jonge leeftijd.

“Als de bloem niet bloeit, als de vogel niet zingt en het kind niet speelt, dan vragen we niet wat bloeien, zingen of spelen is, maar gaan we zoeken waarom het uitblijft dat wat er van nature moet zijn”

Ik wil in mijn praktijk nog meer de verbinding kunnen maken tussen pedagogiek en psychosynthese. Mijn uitgangspunt bij het coachen van kinderen, jeugdigen en ouders is het vertrouwen in de wijsheid die een kind, jongere of ouder bij zich draagt. Dit staat centraal. De ingang tot deze wijsheid zal ik steeds zoeken in het kunstzinnig, creatief en spelend werken. Ik ga vanuit aandacht en echtheid samen met het kind, de jongere of ouder op zoek naar het innerlijk kind, de mens achter het gedrag. Om zo de natuurlijke behoefte en groei en zelfverwezenlijking te bevorderen en aan te moedigen. Zodat het kind, de jongere of ouder weer thuis kan komen bij zichzelf.

KDC voor Kinderen