Ambulante begeleiding

Je wel bevinden in de wereld om je heen

Psychosociale begeleiding is een laagdrempelige manier van professionele begeleiding voor mensen met klachten die een reactie zijn op het ervaren van levensproblemen.

Ieder mens heeft de belangrijke levenstaak te leren omgaan met zichzelf en met de wereld om zich heen. Dat brengt met zich mee dat bij vrijwel alles wat wij mensen doen, psychosociale factoren een belangrijke rol spelen. Dat is dan ook het uitgangspunt van de begeleiding die ik bied. De begeleiding is gericht op ondersteuning en bevordering van het algemene welbevinden en weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Het verschil met coaching is dat de begeleiding veelal in de leefomgeving van de cliënt zal plaatsvinden en dat de begeleiding waar nodig langduriger van aard kan zijn.

Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg- en afstemming met de cliënt.

Tijdens het begeleidingsproces kijk en werk ik vanuit een holistische benadering.

Uitgangspunt hierbij is dat lichaam, geest en omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik kijk naar de mens in al zijn facetten. Het is dan ook van belang dat er binnen deze drie eenheid zoveel mogelijk sprake is van balans.